Nieuws

vorige 10 nieuwsberichten

Ex patiënt M.E. Zandwijk


Het is wenselijk voor uzelf en voor de huisartsen in Emmen dat iedereen zo snel mogelijk weer ingeschreven staat bij een huisarts. We vragen u hier spoedig actie op te ondernemen. Probeer eerst de huisartsen bij u in de wijk. Als deze geen patiënten meer aannemen omdat deze huisartsen aan de maximale werkdruk zitten, probeer dan een praktijk wat verder bij u uit de buurt. De maximale reisafstand is 15 minuten.
Lees verder »

Vertrek dokter Zandwijk


Alle patiënten van dokter Zandwijk hebben inmiddels een brief ontvangen. Het is haar ondanks alle pogingen niet gelukt opvolging te vinden voor haar praktijk.
Lees verder »

Thijs Postma POH GGZ gestopt


Met ingang van 19 november is Thijs Postma gestopt met zijn werkzaamheden als POH GGZ binnen onze praktijk in verband met zijn verhuizing naar Friesland.
Lees verder »

Spreekuur of advies? Uitleg van onze werkwijze


Spreekuur of advies? Uitleg van onze werkwijze. Wanneer u contact met ons opneemt, zal de assistente u vragen waarom. Wanneer het medisch gezien verantwoord is, kan de assistente u ook van adviezen voorzien betreffende uw klacht. Hiervoor is zij opgeleid en niet alle klachten hoeven door de huisarts beoordeeld te worden.
Lees verder »

Bericht van dokter Zandwijk aan haar patiënten


Middels deze weg wil ik u vertellen te gaan stoppen met mijn praktijk per 1 januari 2019. Ik ben de afgelopen 8 jaar met veel plezier uw huisarts geweest, maar wil meer tijd en energie aan mezelf en mijn gezin besteden. Door mijn werkzaamheden te stoppen zal ik dit kunnen realiseren. In de tussentijd ben ik druk bezig met de procedure van opvolging. Uiteraard houd ik u hiervan op de hoogte. Zodra er meer duidelijkheid is, hoort u weer van mij. Gelieve niet telefonisch of bij de balie informatie hierover op te vragen. Ik houd u op de hoogte.
Lees verder »

Nazorg Treant


Voor alle opname en behandeling binnen Treant geldt de regel dat bij vragen, klachten of symptomen binnen 2 weken na de behandeling of het ontslag contact opgenomen dient te worden, binnen werktijden, met de polikliniek van de behandelend specialist. In de avond en in het weekend kan contact worden opgenomen met de SEH.
Lees verder »

Privacyreglement van onze praktijk


De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Lees verder »

Patiëntenstop


In verband met het vertrek van dokter Hoogendijk en de toegenomen drukte in de praktijk hebben we besloten in ieder geval tijdelijk geen nieuwe patiënten aan te nemen.
Lees verder »

volgende 10 nieuwsberichten

Contact

Spoednummer 0591-615748
 

Huisartsenpraktijk Dennenlaan

Dennenlaan 56
7822 EL Emmen
Telefoon:
0591-611358
Fax:
0591-648131
www.dennenlaan.com
Routebeschrijving >

over de praktijk

gezondheids­informatie