Afspraken en Uitslagen

We zijn tussen 08.00 en 16.30 uur bereikbaar voor het maken van afspraken en het opvragen van uitslagen.

Spreekuur op afspraak

Voor het maken van afspraken voor op het spreekuur of het aanvragen van een visite verzoeken wij u te bellen tussen 08:00 en 12:00 uur, zodat de assistente een inschatting kan maken of u dezelfde dag nog gezien moet worden. Bij het maken van een afspraak wordt 10 minuten voor u gereserveerd. Als u meerdere vragen heeft of u wilt een gesprek, waarvoor 10 minuten niet voldoende is, overleg dan met de assistente. Wij verzoeken u bij het maken van de afspraak ook de reden van het consult op te geven. De assistenten zijn geïnstrueerd dit te vragen. Ze kan op deze manier de ernst van uw klacht inschatten en voldoende tijd voor u reserveren. Tevens wordt de afspraak ingepland bij de juiste medewerker. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Afspraak niet nakomen

Helaas komt het regelmatig voor dat patiënten zonder afzegging niet verschijnen voor hun afspraak bij de huisarts, assistente of 
praktijkverpleegkundige. Dat is niet alleen vervelend; in deze gereserveerde tijd had een andere patiënt geholpen kunnen worden.

Om dit niet nakomen van afspraken terug te dringen, kunnen wij een no-show tarief hanteren. Dit tarief kan in rekening gebracht worden voor afspraken die niet of korter dan een uur van tevoren worden afgezegd. Het tarief bedraagt € 10,00 voor een enkel consult en € 25,00 voor een dubbel consult. Dit bedrag dient betaald te worden bij een volgend bezoek aan de praktijk. Indien ondanks herhaald verzoek betaling uitblijft, kan een incassobureau worden ingeschakeld. Het 'no show'-tarief kan niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar.

 

Inloop spreekuur bloedafname

Iedere ochtend nemen wij tussen 08:00 en 9:00 uur bloed af voor analyse in het laboratorium U-Diagnostics B.V. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Het betreft een inloop spreekuur. U kunt zich tot 9.00 uur aanmelden bij de balie assistente. Het laboratoriumformulier dat ingevuld is door uw huisarts of specialist dient u mee te nemen. Het is noodzakelijk dat u uw legitimatie mee neemt. De bloeduitslag is meestal binnen 3 werkdagen bekend.

Na onderzoek in het laboratorium blijft er soms een kleine hoeveelheid materiaal over. Dit kan worden gebruikt voor het testen van apparatuur en andere kwaliteitscontroles in het laboratorium. Degene die dit onderzoek uitvoert kan uw persoonlijke gegevens niet herleiden. Indien u toch bezwaar heeft tegen een dergelijk gebruik van het overgebleven materiaal, dan kunt u dit melden aan de assistente die het bloed bij u afneemt. In dat geval wordt het materiaal gemarkeerd en na onderzoek vernietigd. Voor alle overige toepassingen van overgebleven materiaal zal U-Diagnostics vooraf uw toestemming vragen.

 

Uitslagen

Wanneer u een onderzoek hebt gehad blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor het opvragen van de uitslagen. U kunt hiervoor na de gestelde termijn contact opnemen met de assistente. Dit kan telefonisch, per e-consult en aan de balie.

Termijnen die u over het algemeen kunt hanteren zijn:

Bloeduitslag 3 werkdagen, Urine kweken 1 week en Ontlasting kweken 1 week.

Omdat de uitslag vaak al beoordeeld  is door uw huisarts en verwerkt is in uw dossier, zal de assistente de uitslag met u bespreken. Bij twijfel over de uitslag of een nog niet (volledig) ontvangen uitslag  zal er overleg plaats vinden met uw huisarts en wordt u verzocht op een later tijdstip terug te bellen.

 

Toestemming uitwisselen medische gegevens

Sinds een aantal jaren zijn wij als praktijk bezig om uw toestemming en/of weigering voor het aansluiten op het LSP te registreren. Met ingang van 01-01-2016 is het ook verplicht geworden om uw toestemming te registeren betreffende het doorgeven van bloeduitslagen  aan uw apotheker. Het gaat dan om uitslagen die van invloed kunnen zijn op uw medicatie. In het kader van het verhogen van de medicatieveiligheid. Om deze reden zullen wij u nogmaals vragen een formulier in te vullen waarop u uw antwoord invult. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

 

Contact

Spoednummer 0591-615748
 

Huisartsenpraktijk Dennenlaan

Dennenlaan 56
7822 EL Emmen
Telefoon:
0591-611358
Fax:
0591-648131
www.dennenlaan.com
Routebeschrijving >

over de praktijk

gezondheids­informatie