Door Clienten Bekeken (DCB): Clienten enquete

Achmea heeft de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV (ARGO) gevraagd om in huisartsenpraktijken de ervaringen van patiënten met de zorgverlening in de huisartsenpraktijk in beeld te brengen. NPCF en ARGO werken onder de naam ‘Door Cliënten Bekeken’ en werken aan verbetering van de gezondheidszorg vanuit het perspectief van de patiënt.

Huisartsenpraktijk Dennenlaan heeft aan deze methode meegewerkt. Patiënten is gevraagd om hun ervaringen met de huisartsenpraktijk te delen en kregen hiervoor een vragenlijst uitgereikt die zij thuis invulden. De vragenlijst bestond uit de volgende elementen: ervaringen met de huisartszorg; ervaringen met andere zorgverleners in de huisartspraktijk; ervaringen met extra service (zoals online afspraken plannen); zorg voor chronisch zieken in een zorgprogramma; ervaringen met samenwerking in de eerstelijn. De uitkomsten hiervan en de beoogde verbeterplannen zijn hierna besproken en doorgevoerd. Wij menen hiermee een eerste stap in de goede richting te hebben gezet tot het verbeteren van de kwaliteit in de huisartsenpraktijk. U kunt hieronder de ontvangen certificaten per arts inzien.

Overzicht Dennenlaan

 

Certificaat E.C.M. Meijer

Ceritificaat E. Steenvoorde

Certificaat M. Zandwijk

Contact

Spoednummer 0591-615748
 

Huisartsenpraktijk Dennenlaan

Dennenlaan 56
7822 EL Emmen
Telefoon:
0591-611358
Fax:
0591-648131
www.dennenlaan.com
Routebeschrijving >

over de praktijk

gezondheids­informatie